Basis principes van de Ommekeer

De [ware] God als regeerder meer gehoorzamen dan mensen.

  • Eerlijkheid, anders is er geen vertrouwensbasis.
  • Vrije keuze, omdat iedereen van de Schepper een vrije keuze heeft gekregen. Zouden wij u dwingen, zouden wij de Schepper niet respecteren. En dat willen wij zeerzeker niet.
  • Ons zelf en anderen niet schaden.
  • Geen inzet van materialen, middelen, methoden die u niet baten.
  • Door ommekeer en rust zult gijlieden worden gered. Uw kracht zal eenvoudig gelegen blijken te zijn in rustig blijven en in vertrouwen.
  • Onafhankelijkheid van symptoombestrijders en chemie
  • Respect voor elementen der schepping: mens, dier, plant, lucht, water en bodem op individueel en totaal nivo. Behandel andere mensen dus zoals je zelf graag behandeld wilt worden, want dat is waar het om gaat in de Wet en de Profeten.
  • Tegen alle vormen van geweld, óók zinloos geweld.
  • Zelf-redzaamheid, wat kunt u zelf doen, afhankelijkheid voorkomend. Geen visje afgeven, maar leren vissen. 
  • Betrokkenheid, alsof het ons eigen probleem is.
Close Form

Wat denkt u hiervan?

Zend ons uw reactie op deze informatie!

Hits: 374