Privacy

PRIVACY           General Data Protection Regulation (GDPR)

In alle gevallen houden we ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 zijn bedrijven verplicht om strenge technische en organisatorische maatregelen te treffen, zodat persoonsgegevens goed beschermd zijn.

Sedert het oprichten van het bedrijf heeft iedere relatie van de Ommekeer een getekende verklaring afgegeven, met daarin toestemming voor verwerken en opslag van persoonlijke gegevens. De Ommekeer helpt geen relaties zonder die getekende verklaring. 

activeren, en u krijgt automatisch bericht bij nieuwe informatie over dit onderwerp