CONTACT

Door u gratis te registreren is er contact met de Ommekeer mogelijk. Wij weten namelijk ook graag wie u bent.

U kan aanbellen (gratis registreren), en wij doen de deur open.

Wilt u werkelijk weten wie wij zijn? Wilt u werkelijk in contact met ons? Dan is dat vast geen bezwaar.

Relaties houden stand indien er begrip en respect is.

Alle dingen dan die GIJ wilt dat de mensen voor U doen, moet ook GIJ insgelijks voor hen doen; dit is trouwens de betekenis van de Wet en de Profeten.

Juist omdat bovenstaand niet door iedereen goed wordt opgevat, is het goed om hier ook wat afspraken over te maken.

Ja wij zijn blij met mensen die hulp of contact van de Ommekeer wensen.

Voor de mensen die graag buiten kantoortijden hulp wensen, hebben we ook tarieven buiten die kantoortijden.

Iedereen heeft per dag maar 24 uur. In die 24 uur wordt er over het algemeen 8 uur gewerkt. En dat 5 dagen per week. Veel tijd is er dus ook voor andere zaken, zoals gezinsleven, ontspanning, tijd om na te denken en tijd om te doen. Spoedgevallen kunnen altijd. 

Voor mensen die graag live geneutraliseerd willen worden, hebben we ook speciale tarieven.

Deze site vertelt u daar veel meer over.

Duidelijkheid zorgt altijd voor begrip, en dat is wat de Ommekeer ook graag heeft van mensen.

 

Close Form

Wat denkt u hiervan?

Zend ons uw reactie op deze informatie!

Hits: 454