Diensten

Dienstverlening in samenwerkening met de natuur.

Het verstrekken van advies, gebaseerd op samenwerking met de natuur. Oorzaak van problemen zoeken, en met die kennis, nieuwe keuzes helpen maken. Het ontstoren van uw leef en werkomgeving met neutralisering. Advies om gevarieerder en vollediger te voeden. Helpen zoeken naar reden van problemen.

Symptoombestrijden is een keuze waarbij wij u niet kunnen helpen.

Regulier bestudeerd men symtomen, en pakt men die aan. Symptoom bestrijden is dus niet de duurzame oplossing echter wel de duurste. Stel dat u pijn heeft, en dat u met pijnstilling het symptoom aanpakt, wil niet betekenen dat uw bron van het probleem aangepakt is.

Ieder probleem ontstaat ergens door!

Door te zoeken naar redenen van problemen, en met die kennis nieuwe keuzes of aanpassingen te maken, waarbij uw eigen vrije keuze bepalend is, kan dat leiden tot verbeteringen. Einde storingsbron, is einde symptoom, is einde probleem. Zo simpel is het!

De Ommekeer richt zich op de bron van problemen en pakt deze aan!

Door de bron aan te pakken, die meerdere gevolgen (symptomen) kunnen hebben, is het plezier veel groter, en komt u wel vooruit. 

Internationaal (America, Canada, Australië, Rusland, Duitsland, België) zijn er al vele door de Ommekeer geholpen. Kijkt ook eens bij de ervaringen op deze site. Enkele hebben zelfs een eigen ervaring toegezonden om u te helpen kiezen.

Ervaringen