Disclaimer

Indien u gebruik maakt van deze website, dan verzoeken wij u om notie te nemen van onderstaande disclaimer. 

  

  De Ommekeer

 hierna te noemen: gebruiker

   

  Alle in de websites van de Ommekeer aanwezige inhoud

  hierna te noemen: content

 

  Iedere bezoeker, geregistreerde, gast van deze website

  hierna te noemen: U

  

  Alle denkbare handelingen en behandelingen

  hierna te noemen: handeling

  

 

 Disclaimer

 1. De disclaimer is van toepassing op alle websites van de gebruiker, waarbij www.ommekeer.com de hoofdsite is.
  1. Ook wanneer men u naar deze site heeft geforward.
 2. Door de content van websites van de gebruiker te gebruiken,  stemt u in met:
  1. deze disclaimer, EN
  2. registratie- en algemene- voorwaarden
 3. Alle in deze content is door de gebruiker met de grootst mogelijke zorg samengesteld en op de praktijk gebaseerd.
 4. De inhoud is steeds onderhevig aan verandering door nieuwe ervaringen en kennis, doch, de gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde content, of uw handeling
 5. De gebruiker is niet verantwoordelijk voor de content van de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de in deze website aanwezige inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van de gebruiker, zie ook de algemene voorwaarden.
 7. Toestemming tot het gebruik van de getoonde aanwezige inhoud van deze website of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan de gebruiker te worden verzocht, conform algemene voorwaarden.
 8. Alle in deze website aanwezige content:
  1. Is ten dienste uw kennis te vergroten, laten weten dat er ook alternatieven zijn. Uit twee kunt u wel kiezen, uit één niet.
  2. Heeft niet het doel om enige vorm van diagnose te stellen. Voor een wettelijke diagnose dient u zich nadrukkelijk te wenden tot uw behandelend arts.
  3. Wordt door de gebruiker verstrekt, niet met het doel om via de content adviezen te geven die nadrukkelijk op het vakgebied van een bevoegd arts liggen.
 9. In het geval dat u klachten heeft t.a.v. uw gezondheid, dan bent u vrij zich te wenden tot uw behandelend arts of therapeut. De Ommekeer respecteerd uw eigen vrije keuze en houdt u niet tegen.
 10. Aan de content op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, en bent u, ten overvloedige herhaald, ten alle tijden vrij een arts te raadplegen betreffende uw situatie/problemen.
 11. Een getekende VERKLARING van de Ommekeer is nodig om met handeling aan te vangen.
 12. Uw eigen keuze is bepalend, niet onze ervaring.
 13. De gebruiker is vrij om de content aan te passen, wijzigen, archiveren, (de-)publiceren.

 

  Aanverwante artikelen

Wat denkt u hiervan?

Zend ons uw reactie op deze informatie!

Hits: 4044