OMMEKEER NAAR GEZONDHEID!

Gezondheid is niet alles, maar zonder gezondheid is alles niets!

De gezonde heeft wel duizend wensen, de zieke maar één!

Veel mensen gaan pas nadenken over gezondheid wanneer er problemen zijn ontstaan. Voor die tijd denkt men dat alles kan en alles mag. Indien we de mens symbolisch als afval emmer neerzetten, en de emmer begint over te stromen, blijkt dat het aanbod zodanig is dat de emmer te klein geworden is. Met het leeghalen van die emmer, is er weer ruimte om verder te gaan. Door het lichaam beter te gaan voeden, met meer variatie en meer volledige producten, kan het lichaam weer energie verkrijgen om te kunnen reinigen, en juist omdat het voedsel beter is, of anders gezegd er zitten minder residuën in, verdunt men de residuën in het lichaan. Deze weg hebben wij zelf gewandeld en indien u daar meer over wilt lezen kan u onze informatie raadplegen. Wij informeren en geven u mogelijk een advies. Iedere dag leren wij van mensen, en leren mensen van ons.

Een nieuwe weg inslaan of doorgaan op uw eigen-wijze. 

Veel mensen willen wel beter worden, maar er geen veranderingen voor aanbrengen. Wij wensen u dan veel succes en hebben respect voor uw eigen vrije keuze. Onze vrije keuze is het echter om mensen die roken en daarmee niet stoppen willen, niet te helpen.

De natuur laat het ons zien

Samen met de gezonde(re) voeding laat de natuur een verandering zien van degeneratie naar regeneratie! De praktijk, huisdieren en onszelf, heeft ons geleerd dat dit mogelijk is.

Lichaams-signalen die we krijgen, nemen wij serieus! Wat doet u? Negeren of onderzoeken. De natuur en de dieren daarin laten ons wel zien wat goed voor ons is.

  • Gevarieerde en volledige voeding versterkt en verzwakt niet, mits vrij is van residuën die ziekmakend zijn.
  • Onvolledig voedsel kan de mens niet versterken, want het is niet volledig, dus moet het wel verzwakend zijn.
  • Na verzwakking komt veelal ziekte.

Mocht u problemen kennen, leest u eerst de disclaimer voordat u verder gaat.

De Ommekeer wenst u een goede gezondheid toe!