PERSOONSGEGEVENS

Geen verstrekking van gegevens aan derden. 

Persoonsgegevens die op deze website door u worden verstrekt, worden door de Ommekeer uitsluitend gebruikt voor het doel dat bij het aanmelden aan de gebruiker is opgegeven. De Ommekeer zal je persoonsgegevens aan niemand verstrekken tenzij dat nodig is om de gewenste dienst aan de gebruiker te verlenen en dit uitdrukkelijk aan de gebruiker gemeld is, of als ze te goeder trouw van mening is dat het doorgeven van dergelijke gegevens redelijkerwijs nodig is ter naleving van relevante wet- en regelgeving, om fraude te signaleren en te voorkomen, of uit technische of veiligheidsoverwegingen.

Alle verstrekte persoonsgegevens zullen onder geen enkele omstandigheid verkocht, uitgewisseld of verhuurd worden.

Uw persoonsgegevens en uw rechten

De Wet bescherming persoonsgegevens geeft u het recht om de over u opgeslagen gegevens in te zien. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de Ommekeer, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs:

Adres

Mochten de persoonsgegevens naar uw mening niet juist zijn, dan kunt u een verzoek tot correctie indienen. Indien u gebruik maakt van de site daarvoor inlogt kunt U ook op deze manier uw belangrijkste gegevens inzien.

 

 

Wat denkt u hiervan?

Zend ons uw reactie op deze informatie!

Hits: 2798