e mailE-mail adres gewijzigd?

Geen toegang tot uw gegevens...

Nu kunt u uw wachtwoord ook niet wijzigen, want die wordt naar uw "oude Email adres" gestuurd. Stuurt u de Ommekeer een berichtje wat uw nieuwe mail adres is, en wij zullen het voor u aanpassen. Daarna kunt u uw wachtwoord ook weer opvragen, ja zelfs uw login naam.

Wel toegang tot uw gegevens...?

Zo ja, dan is het verstandig even uw E-mail adres bij te werken om bovenstaande problemen te voorkomen.

Ook aan uw nieuwsbrief opgave gedacht?

Denkt u er ook aan het nieuwe E-mail adres te wijzigen bij uw nieuwsbrief registratie. Dan weet u zeker dat u ook weer nieuwsbrieven kunt ontvangen. 

Hits: 1029